Daar is het veel ondernemers om begonnen.
Verwacht u een inkomen uit uw onderneming?
Dan moet u als eerste bekijken of uw idee winstgevend is.

Winst is echter een bedrieglijk gegeven. Het verschil tussen inkoop en verkoop is nog geen winst. De investeringen en kosten die onvermijdelijk met het ondernemen gepaard gaan, kunnen de winst behoorlijk beïnvloeden.
Ook wanneer u zicht heeft op de winst, heeft u dan als zelfstandige ondernemer rekening gehouden met kostenposten als:

  • de verzekeringen, die u moet afsluiten;
  • de adviseurs waar u niet buiten kunt;
  • de reserves voor investeringen;
  • de fiscus en bedrijfsvereniging(en) ?

Kent u de winstpercentages, dan moet u vervolgens berekenen hoe hoog uw omzet dient te zijn om uw gewenste inkomen te behalen. Veel startende ondernemers verkijken zich in het banksaldo. Zij verwarren omzet met inkomen. En dat kan opbreken. Ook dient uw inkomen in een redelijke verhouding te staan tot het aantal uren dat u wilt werken. Moet u dag en nacht werken om uw streefcijfer te halen, dan klopt er iets niet.
Het zijn deze gegevens die uw basis moeten vormen van uw plannen. Wie deze zaken vooraf goed overdenkt, loopt minder kans op onaangename verrassingen na de start.