Wanneer u werknemers in dienst neemt, krijgt u als eerste te maken met sociale verzekeringen die daarvoor gelden. Daaronder vallen de ziektewet, WIA, arbo diensten, ziekenfondswet en werkloosheidswet. U moet echter ook rekening houden met pensioenregelingen, voorzieningen voor vervroegd uittreden, met eventuele CAO’s, ziekmeldingen moeten geregeld worden enzovoorts. Heeft u geen vaste medewerkers in dienst maar werkt u met freelancers of thuiswerkers. Let op! Bij arbeidsongeschiktheid of conflicten kunt u tegen uw zin als werkgever aangemerkt worden. Niet ondenkbaar is een naheffingsaanslag loonbelasting, premieheffing en premies sociale verzekering, omdat de fiscus vindt dat er sprake is van een dienstverband in plaats van freelance of thuiswerk.