Startende ondernemers kunnen gebruik maken van subsidies in de vorm van:

  • belastingvoordelen
  • directe uitkeringen

Daarnaast zijn er ook –branchesubsidies – bijdragen vanuit een milieupot -vanuit de werkgelegenheidspot – gemeentelijke stimuleringsfondsen, enz.
Voor vrijwel alle subsidies geldt dat er van u een prestatie verwacht wordt. Subsidies in de vorm van een directe uitkering vooraf zijn zeldzaam. Wie nauwkeurig alle mogelijkheden om subsidie te krijgen onderzoekt, kan de startkosten drukken. Ook hier geldt dat extra deskundigheid zichzelf terug betaalt.