Ondernemingsplan (basis vanaf € 500,00 inclusief BTW)

Hebben uw ideeën vaste vorm gekregen, dan moet u concrete stappen gaan zetten. U begint met het ondernemingsplan. Daarin legt u vooraf uw zakelijke plannen vast.
Een ondernemingsplan is onmisbaar bij:

  • het verkrijgen van een krediet;
  • het afsluiten van contracten.

Maar ook voor uzelf. Uw ondernemingsplan is immers uw leidraad, waarin uw prognoses en cijfers zijn vastgelegd. Als startende ondernemer beschikt u niet over cijfers waaraan u bedrijfsresultaten kunt toetsen.
De te verwachten verkoop, inkoop, kosten, investeringen, afschrijvingen, winst en belasting staan in het ondernemingsplan. Als de werkelijkheid hier substantieel van afwijkt, kunt u meteen ingrijpen.

In deze fase gaat u ook na welke vergunningen u nodig heeft en bij welke instanties uw onderneming ingeschreven moet worden. Dat is in elk geval bij de Kamer van Koophandel en de fiscus, maar mogelijk ook bij de bedrijfsvereniging, beroepsorganisatie of anderszins.

Voor een goed ondernemingsplan heeft u een deskundig adviseur nodig die analyseert, inventariseert en daarbij niets aan het toeval overlaat. Een adviseur die anticipeert en beschikt over kennis binnen uw branche of bedrijfstak. Een deskundige die over uw schouder meekijkt tijdens de voorbereidingen. BBB biedt u de kennis en deskundigheid waar u als startende ondernemer behoefte aan heeft.

Wanneer uitbreide analyses noodzakelijk zijn of door u als ondernemer meerdere gesprekken gewenst zijn zal in overleg na de eerste 4 uur (waarin de meeste ondernemersplannen afgerond kunnen worden) een aanvullend uurtarief van € 85,00 exclusief BTW in rekening moeten worden gebracht voor deze extra uren.