De administratie is de ruggengraat van elke onderneming. Zonder accurate administratie is het niet mogelijk om het reilen en zeilen van de ondernemingen scherp te stellen. De fiscus laat zich niet overtuigen door een gebrekkige administratie, met als gevolg te hoge aanslagen en in veel gevallen boetes.

In het ondernemingsplan hebt u al vooruitgekeken naar de administratie. Voor aanvang dient u te beschikken over een BEGINBALANS. Startkapitaal, goederen en inventaris die u in de onderneming brengt, worden hierin verantwoord. Ook hierbij is een deskundig adviseur onmisbaar. Een correcte beginbalans spaart kosten en belasting.
De opzet van uw administratie ligt in het verlengde van het ondernemingsplan en de beginbalans. De cijfers waarmee u start moeten in de administratie tot uitdrukking komen. U dient rekening te houden met uw budget, afschrijvingen, kostenberekeningen en financieringsoverzichten.
De vraag of u uw administratie zelf voert of uit zal besteden is actueel. Wilt u zelf de administratie voeren, dan zult u ten minste over de grondbeginselen daarvan dienen te beschikken. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.
Wellicht denkt u al aan automatiseren. Onze ervaring in automatisering is cruciaal bij uw keuze voor het juiste software. Het systeem dat u kiest moet passen bij de organisatie die u voor ogen staat, binnen een redelijke prijsgrens/ -stelling. Voor welk systeem u ook kiest, start daarmee zodra uw bedrijf uw bedrijf in de lift komt. Ons onafhankelijke advies is ook hierin onmisbaar.