Voor nieuwe klanten is de checklist 2018 via deze website te downloaden, wanneer u de ingevulde checklist met de bijbehorende kopieën toezendt aan BBB dan kan uw aangifte worden verzorgd voor €47,50 per aangifte (inclusief BTW)

Voor bestaande klanten volstaat de verkorte checklist omdat de meeste gegevens al bekend zijn. Echter wanneer uw persoonlijke situatie is gewijzigd of bij andere bijzondere omstandigheden ten opzichte van het vorige jaar, is het verstandig om dat even apart te vermelden.

Download hier de verkorte checklist 2018