Tal van instanties staan klaar om de startende ondernemer op weg te helpen. De Kamer van Koophandel, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), banken en werkgeversorganisaties helpen u graag. Hun adviezen zijn meestal gratis, maar blijven wel globaal.
Voor adviezen die op uw individuele situaties zijn toegespitst, dient u betaalde adviseurs te raadplegen. Goede raad is duur, althans op korte termijn. Echter, als u kijkt naar de voordelen die goede adviseurs u op termijn opleveren, dan zal het duidelijk zijn dat u in dit geval niet als eerste naar de kosten moet kijken. Niettemin is ook hier voorzichtigheid geboden. Het blijft verstandig om met uw adviseurs prijzen en tarieven af te spreken alvorens u met hen in zee gaat. Gezond wantrouwen smeedt hechte banden is ons advies. BBB  biedt u die goede raad. Tegen een vooraf overeengekomen tarief adviseren wij u gedurende de gehele startfase van uw onderneming. Zowel op economisch- als administratief gebied. In ons advies nemen wij op voor welke deelterreinen u gespecialiseerde raadgevers nodig hebt, alsmede de daarvoor geldende tarieven. Desgewenst zoeken wij in samenspraak naar de geschikte adviseurs.